Kiên Giang: Báo động nạn ô nhiễm tại các tuyến kênh ngăn mặn

Lên top