Kiểm tra vụ hàng lậu vận chuyển ngay trước chốt phòng dịch COVID-19

Đò chở hàng lậu cập bờ sông SêPôn và được các xe môtô vận chuyển các thùng hàng đi vào lúc 13h49 ngày 16.8 tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vị trí đò cập bờ ở ngay chốt phòng dịch COVID-19 số 23. Ảnh: Nhóm PV.
Đò chở hàng lậu cập bờ sông SêPôn và được các xe môtô vận chuyển các thùng hàng đi vào lúc 13h49 ngày 16.8 tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vị trí đò cập bờ ở ngay chốt phòng dịch COVID-19 số 23. Ảnh: Nhóm PV.
Đò chở hàng lậu cập bờ sông SêPôn và được các xe môtô vận chuyển các thùng hàng đi vào lúc 13h49 ngày 16.8 tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vị trí đò cập bờ ở ngay chốt phòng dịch COVID-19 số 23. Ảnh: Nhóm PV.
Lên top