Kiểm tra việc "dẹp tiệm, tắt lò bánh mì" cả phường Vĩnh Hòa ở Nha Trang

Lên top