Kiểm tra thông tin bỏ tiền "chạy" chứng chỉ hành nghề y tế tại Đắc Lắk

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho nhiều cá nhân. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho nhiều cá nhân. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho nhiều cá nhân. Ảnh: Hữu Long
Lên top