Kiểm tra đơn khiếu nại yêu cầu khởi tố của bạn đọc Phạm Hồng Dâng

Ông Dâng (trái) đang trình bày việc bị hủy hoại căn nhà gỗ với PV
Ông Dâng (trái) đang trình bày việc bị hủy hoại căn nhà gỗ với PV