Kiểm tra cuối học kỳ bằng hình thức trực tuyến: Người ủng hộ, người lo lắng

Học sinh đã quen với việc học trực tuyến nhưng việc thi trực tuyến khiến không ít người lo lắng. Ảnh: TT
Học sinh đã quen với việc học trực tuyến nhưng việc thi trực tuyến khiến không ít người lo lắng. Ảnh: TT
Học sinh đã quen với việc học trực tuyến nhưng việc thi trực tuyến khiến không ít người lo lắng. Ảnh: TT
Lên top