Kiểm tra các dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị có ảnh hưởng đến rừng

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc sử dụng diện tích đất rừng ở vị trí giáp ranh đã chuyển đổi để thi công dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc sử dụng diện tích đất rừng ở vị trí giáp ranh đã chuyển đổi để thi công dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc sử dụng diện tích đất rừng ở vị trí giáp ranh đã chuyển đổi để thi công dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top