Kiểm soát nồng độ cồn gắt gao, sao người chết vì TNGT vẫn chưa giảm nhiều?

Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) - (ảnh:ĐT/LĐO).
Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) - (ảnh:ĐT/LĐO).
Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) - (ảnh:ĐT/LĐO).
Lên top