Kịch bản nào cho năm học mới 2021-2022?

Trường THPT Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong năm học 2020-2021.
Trường THPT Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong năm học 2020-2021.
Trường THPT Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong năm học 2020-2021.
Lên top