Kiatisak về dẫn dắt HAGL: Bầu Đức chơi lớn trở lại rồi!

Bầu Đức từng đưa Kiatisak về HAGL năm 2002 từng gây chấn động Đông Nam Á. Năm 2020, ông tiếp tục gây sốc khi đưa "Sắc" trở lại trên cương vị huấn luyện. Ảnh: Bạch Dương.
Bầu Đức từng đưa Kiatisak về HAGL năm 2002 từng gây chấn động Đông Nam Á. Năm 2020, ông tiếp tục gây sốc khi đưa "Sắc" trở lại trên cương vị huấn luyện. Ảnh: Bạch Dương.
Bầu Đức từng đưa Kiatisak về HAGL năm 2002 từng gây chấn động Đông Nam Á. Năm 2020, ông tiếp tục gây sốc khi đưa "Sắc" trở lại trên cương vị huấn luyện. Ảnh: Bạch Dương.
Lên top