Khuyên bệnh nhân lên Ba Vàng chữa bệnh là lừa gạt, đi ngược với y khoa

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong chia sẻ tại chùa Ba Vàng. Ảnh: TĐ.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong chia sẻ tại chùa Ba Vàng. Ảnh: TĐ.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong chia sẻ tại chùa Ba Vàng. Ảnh: TĐ.
Lên top