Khung cảnh nhếch nhác ở các chốt bịt kín lối đi lại của người dân ở Hà Nội

Người dân trèo qua chốt cứng bên trong ngõ 2 phố Phạm Thận Duật. Ảnh: Phạm Đông
Người dân trèo qua chốt cứng bên trong ngõ 2 phố Phạm Thận Duật. Ảnh: Phạm Đông
Người dân trèo qua chốt cứng bên trong ngõ 2 phố Phạm Thận Duật. Ảnh: Phạm Đông
Lên top