Khu vực "có nguy cơ rất cao" được quy định cụ thể như thế nào?

Tại một số khu vực có nguy cơ rất cao trên địa bàn TPHCM thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà. Ảnh: Vũ Tú.
Tại một số khu vực có nguy cơ rất cao trên địa bàn TPHCM thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà. Ảnh: Vũ Tú.
Tại một số khu vực có nguy cơ rất cao trên địa bàn TPHCM thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà. Ảnh: Vũ Tú.
Lên top