Không yêu cầu kiểm dịch lại sản phẩm động vật do… COVID-19?

Theo quy định, sản phẩm động vật vận chuyển khỏi địa bàn tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh minh họa.
Theo quy định, sản phẩm động vật vận chuyển khỏi địa bàn tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh minh họa.
Theo quy định, sản phẩm động vật vận chuyển khỏi địa bàn tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh minh họa.
Lên top