Không trốn cách ly mới là người khôn khéo

Cơ gái ở Bình Dương sau đó đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở y tế.
Cơ gái ở Bình Dương sau đó đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở y tế.
Cơ gái ở Bình Dương sau đó đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở y tế.
Lên top