Không thể để doanh nghiệp tự bơi trong muôn vàn khó khăn

Doanh nghiệp rối, khó khăn khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ" trong hoàn cảnh dịch bệnh. Ảnh: KQ
Doanh nghiệp rối, khó khăn khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ" trong hoàn cảnh dịch bệnh. Ảnh: KQ
Doanh nghiệp rối, khó khăn khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ" trong hoàn cảnh dịch bệnh. Ảnh: KQ
Lên top