Không thể chấp nhận hiệu trưởng giam học bạ vì học sinh thiếu tiền quỹ lớp

Hai ông cháu Y Liêng và Y.H.Bkrông trong căn nhà nghèo khó của mình. Ảnh: B.T
Hai ông cháu Y Liêng và Y.H.Bkrông trong căn nhà nghèo khó của mình. Ảnh: B.T
Hai ông cháu Y Liêng và Y.H.Bkrông trong căn nhà nghèo khó của mình. Ảnh: B.T
Lên top