Không thể biện giải việc xây dựng trạm bảo vệ rừng bằng toàn gỗ ở Đắk Nông

Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 ở Đắk Nông ốp toàn bằng gỗ rừng. Ảnh: BL
Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 ở Đắk Nông ốp toàn bằng gỗ rừng. Ảnh: BL
Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 ở Đắk Nông ốp toàn bằng gỗ rừng. Ảnh: BL
Lên top