Không rút BHXH một lần để có lương hưu dưỡng già

Người dân đến cơ quan BHXH ở Sóc Trăng để làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Phương Anh
Người dân đến cơ quan BHXH ở Sóc Trăng để làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Phương Anh
Người dân đến cơ quan BHXH ở Sóc Trăng để làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Phương Anh
Lên top