Không phong tỏa thành phố - chủ trương hợp lòng dân

Đà Nẵng không phong tỏa, giãn cách, ngư dân vẫn được ra biển kéo cá mỗi buổi sáng để lo kinh tế hàng ngày trong gia đình. Ảnh: T.H
Đà Nẵng không phong tỏa, giãn cách, ngư dân vẫn được ra biển kéo cá mỗi buổi sáng để lo kinh tế hàng ngày trong gia đình. Ảnh: T.H
Đà Nẵng không phong tỏa, giãn cách, ngư dân vẫn được ra biển kéo cá mỗi buổi sáng để lo kinh tế hàng ngày trong gia đình. Ảnh: T.H
Lên top