Không phải giấy xét nghiệm COVID, ý thức mới thực là giấy thông hành

Lên top