Không phải cứ có bảo hiểm xe máy là được bồi thường

Lên top