Không nhìn được con lần cuối, mẹ nén nỗi đau trong khu cách ly

Cán bộ trong khu cách ly kêu gọi, ủng hộ để giúp đỡ cho gia cảnh khó khăn của bà Cúc. Ảnh: Thanh Chung
Cán bộ trong khu cách ly kêu gọi, ủng hộ để giúp đỡ cho gia cảnh khó khăn của bà Cúc. Ảnh: Thanh Chung
Cán bộ trong khu cách ly kêu gọi, ủng hộ để giúp đỡ cho gia cảnh khó khăn của bà Cúc. Ảnh: Thanh Chung
Lên top