Không nên trì hoãn lâu việc lắp đặt camera trên xe vận tải

Việc lắp đặt camera giám sát tài xế và hành khách nhằm mục đích vì an toàn, an ninh giao thông vận tải đường bộ. Ảnh: Phạm Đông
Việc lắp đặt camera giám sát tài xế và hành khách nhằm mục đích vì an toàn, an ninh giao thông vận tải đường bộ. Ảnh: Phạm Đông
Việc lắp đặt camera giám sát tài xế và hành khách nhằm mục đích vì an toàn, an ninh giao thông vận tải đường bộ. Ảnh: Phạm Đông
Lên top