Không nên “thưởng nóng” cho người tố giác vi phạm phòng chống dịch

Trong phòng chống dịch bệnh, mỗi người dân đều có quyền và trách nhiệm tham gia. Ảnh: DN
Trong phòng chống dịch bệnh, mỗi người dân đều có quyền và trách nhiệm tham gia. Ảnh: DN
Trong phòng chống dịch bệnh, mỗi người dân đều có quyền và trách nhiệm tham gia. Ảnh: DN
Lên top