Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không nên mê muội, tin vào những điều trái với thuần phong mỹ tục

Hội Thánh Đức Chúa Trời hiện nay đang có dấu hiệu lan rộng ra nhiều nơi.
Hội Thánh Đức Chúa Trời hiện nay đang có dấu hiệu lan rộng ra nhiều nơi.