Không nên lạm dụng mở chợ Tết, phố Tết trên vỉa hè

"Phố ông đồ" tổ chức trên vỉa hè Sài Gòn. Ảnh: PK.
"Phố ông đồ" tổ chức trên vỉa hè Sài Gòn. Ảnh: PK.
"Phố ông đồ" tổ chức trên vỉa hè Sài Gòn. Ảnh: PK.
Lên top