Không hoá Vọng Phu

Hằng ngày, những người phụ nữ này vẫn mò mẫm, nhặt nhạnh từ con ốc để mưu sinh. Ảnh: Đỗ Vạn.
Hằng ngày, những người phụ nữ này vẫn mò mẫm, nhặt nhạnh từ con ốc để mưu sinh. Ảnh: Đỗ Vạn.
Hằng ngày, những người phụ nữ này vẫn mò mẫm, nhặt nhạnh từ con ốc để mưu sinh. Ảnh: Đỗ Vạn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top