Không giải quyết sớm, Nhà máy Hòa Phát Dung Quất sẽ bế tắc như ở Đà Nẵng

Người dân xã Bình Thuận tập trung quanh Nhà máy Hòa Phát - Dung Quất hôm 30.5. Ảnh: Thanh Chung
Người dân xã Bình Thuận tập trung quanh Nhà máy Hòa Phát - Dung Quất hôm 30.5. Ảnh: Thanh Chung
Người dân xã Bình Thuận tập trung quanh Nhà máy Hòa Phát - Dung Quất hôm 30.5. Ảnh: Thanh Chung
Lên top