Không để vi phạm lấn chiếm dưới gầm cầu Đa Độ tái diễn

Những nhà hàng trái phép được xây dựng ngay dưới gầm cầu Đa Độ (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Ảnh Trần Vương
Những nhà hàng trái phép được xây dựng ngay dưới gầm cầu Đa Độ (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Ảnh Trần Vương