Không có nhà, làm thế nào để đăng ký được hộ khẩu từ ngày 1.7.2021?

Người dân chỉ cần có chỗ ở hợp pháp và đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật thì sẽ được đăng ký hộ khẩu.
Người dân chỉ cần có chỗ ở hợp pháp và đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật thì sẽ được đăng ký hộ khẩu.
Người dân chỉ cần có chỗ ở hợp pháp và đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật thì sẽ được đăng ký hộ khẩu.
Lên top