Không có hộ khẩu làm căn cước công dân gắn chíp thế nào?

Lên top