Không có điều kiện học trực tuyến, dạy học ở miền núi Quảng Trị như thế nào

Giáo viên miền núi tỉnh Quảng Trị hướng dẫn cho các em học sinh người đồng bào thiểu số rửa tay phòng COVID-19 trong năm học 2020-2021. Ảnh: Hưng Thơ.
Giáo viên miền núi tỉnh Quảng Trị hướng dẫn cho các em học sinh người đồng bào thiểu số rửa tay phòng COVID-19 trong năm học 2020-2021. Ảnh: Hưng Thơ.
Giáo viên miền núi tỉnh Quảng Trị hướng dẫn cho các em học sinh người đồng bào thiểu số rửa tay phòng COVID-19 trong năm học 2020-2021. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top