Không chỉ Coolcat, Bounty, hãy tránh xa các ứng dụng “làm giàu không khó!

Những ứng dụng lừa đảo như Coolcat, Bounty hiện bị các kho ứng dụng quốc tế xóa bỏ, chúng sẽ tận dụng các kênh online khác để lan tỏa đến người dùng. Ảnh: Thế Lâm.
Những ứng dụng lừa đảo như Coolcat, Bounty hiện bị các kho ứng dụng quốc tế xóa bỏ, chúng sẽ tận dụng các kênh online khác để lan tỏa đến người dùng. Ảnh: Thế Lâm.
Những ứng dụng lừa đảo như Coolcat, Bounty hiện bị các kho ứng dụng quốc tế xóa bỏ, chúng sẽ tận dụng các kênh online khác để lan tỏa đến người dùng. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top