Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không cần thiết phải bắt buộc mỗi công dân hiến máu

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh theo Báo Bắc Ninh)
Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh theo Báo Bắc Ninh)