Không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán - chỉ đạo hợp lòng dân

Sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán để dành kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo (Ảnh minh họa từ Internet)
Sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán để dành kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo (Ảnh minh họa từ Internet)