Viết tiếp vụ “4,5km đường, 16 năm làm chưa xong” ở TPHCM:

Khốn khổ nơi cửa ngõ Sài Gòn

  Kẹt xe thường xuyên ở cầu Bình Triệu.
Kẹt xe thường xuyên ở cầu Bình Triệu.
Kẹt xe thường xuyên ở cầu Bình Triệu.
Lên top