Khốn khổ đi làm sổ đỏ để xây nhà thờ liệt sĩ

Bà Đặng Thị Điểm (là thương binh) trên mảnh đất có nhà cũ của bố mẹ đã bị ông Đặng Đình Hùng tháo dỡ. Ảnh: QUANG ĐẠI
Bà Đặng Thị Điểm (là thương binh) trên mảnh đất có nhà cũ của bố mẹ đã bị ông Đặng Đình Hùng tháo dỡ. Ảnh: QUANG ĐẠI
Bà Đặng Thị Điểm (là thương binh) trên mảnh đất có nhà cũ của bố mẹ đã bị ông Đặng Đình Hùng tháo dỡ. Ảnh: QUANG ĐẠI
Lên top