Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khởi kiện ngân hàng vì cho rằng phát mãi tài sản chưa bảo đảm tính pháp lý

Ngân hàng nhận thế chấp tài sản chung của hộ gia đình có 4 thành viên, nhưng chỉ được sự đồng ý của 2 thành viên.
Ngân hàng nhận thế chấp tài sản chung của hộ gia đình có 4 thành viên, nhưng chỉ được sự đồng ý của 2 thành viên.