Khoan đục tháp Chăm nghìn năm tuổi: Khoan rồi chữa làm sao?

Bảng quảng bá điểm đến tại tháp Chăm Bình Định.
Bảng quảng bá điểm đến tại tháp Chăm Bình Định.
Bảng quảng bá điểm đến tại tháp Chăm Bình Định.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top