Kho thuốc sâu độc hại “bỏ quên” giữa lòng thành phố

Vật liệu ở trong kho được cho là thuốc sâu, được cất giữ và bảo quản sơ sài. Ảnh: LPL
Vật liệu ở trong kho được cho là thuốc sâu, được cất giữ và bảo quản sơ sài. Ảnh: LPL
Vật liệu ở trong kho được cho là thuốc sâu, được cất giữ và bảo quản sơ sài. Ảnh: LPL
Lên top