Khi người lớn là những tấm gương mờ đục

Người đàn ông tát bé gái 2 tuổi ở Lào Cai đã đến trình diện Công an. Ảnh: An Kiên
Người đàn ông tát bé gái 2 tuổi ở Lào Cai đã đến trình diện Công an. Ảnh: An Kiên
Người đàn ông tát bé gái 2 tuổi ở Lào Cai đã đến trình diện Công an. Ảnh: An Kiên
Lên top