Khỉ không tự đại náo, hay tấn công người

Nhiều đàn khỉ vàng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà tràn ra đường nhận thức ăn từ du khách. Ảnh B.V.T
Nhiều đàn khỉ vàng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà tràn ra đường nhận thức ăn từ du khách. Ảnh B.V.T
Nhiều đàn khỉ vàng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà tràn ra đường nhận thức ăn từ du khách. Ảnh B.V.T
Lên top