Khi công chức “thích” nghỉ ngơi, ỷ lại

Một dự án "treo", lãng phí tại Tân Kỳ (Nghệ An). Ảnh: PV
Một dự án "treo", lãng phí tại Tân Kỳ (Nghệ An). Ảnh: PV
Một dự án "treo", lãng phí tại Tân Kỳ (Nghệ An). Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM