Khen thưởng học sinh lấy rác khỏi miệng cống: Sức lan tỏa của hành động đẹp

Biểu dương Phạm Trọng Đạt có hành động đẹp nhặt rác khơi thông cống nước lúc trời mưa . Ảnh: C.N
Biểu dương Phạm Trọng Đạt có hành động đẹp nhặt rác khơi thông cống nước lúc trời mưa . Ảnh: C.N
Biểu dương Phạm Trọng Đạt có hành động đẹp nhặt rác khơi thông cống nước lúc trời mưa . Ảnh: C.N
Lên top