KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN:

“Khát” đất, múc cả ruộng của dân bán cho lò gạch

Những chiếc máy xúc được ông Sinh đưa vào múc đất mang đi bán. Ảnh: PV
Những chiếc máy xúc được ông Sinh đưa vào múc đất mang đi bán. Ảnh: PV
Những chiếc máy xúc được ông Sinh đưa vào múc đất mang đi bán. Ảnh: PV