Khánh Hòa: Tiếp tục tạm dừng tắm biển

Nha Trang tiếp tục thực hiện cấm tắm biển, không tụ tập đông người phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Nha Trang tiếp tục thực hiện cấm tắm biển, không tụ tập đông người phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Nha Trang tiếp tục thực hiện cấm tắm biển, không tụ tập đông người phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Lên top