Khánh Hòa: Tiềm ẩn nguy hiểm khi nhiều học sinh thả diều gần lưới điện

Một chiếc diều cuốn vào lưới điện tại tuyến 372-E27 (xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) khiến ngành điện phải ngắt điện cả khu vực để xử lý. Ảnh: Hồng Tú
Một chiếc diều cuốn vào lưới điện tại tuyến 372-E27 (xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) khiến ngành điện phải ngắt điện cả khu vực để xử lý. Ảnh: Hồng Tú
Một chiếc diều cuốn vào lưới điện tại tuyến 372-E27 (xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) khiến ngành điện phải ngắt điện cả khu vực để xử lý. Ảnh: Hồng Tú
Lên top