Khánh Hòa: Thu hồi hơn 4 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm mới cần báo trung tâm dịch vụ việc làm. Ảnh:Phương Linh
Người lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm mới cần báo trung tâm dịch vụ việc làm. Ảnh:Phương Linh
Người lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm mới cần báo trung tâm dịch vụ việc làm. Ảnh:Phương Linh
Lên top