Khánh Hòa: Tăng cường kiểm tra, quản lý chi trả BHXH, tránh trục lợi

Để có chế độ an sinh lâu dài, người dân nên tham gia Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phương Linh
Để có chế độ an sinh lâu dài, người dân nên tham gia Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phương Linh
Để có chế độ an sinh lâu dài, người dân nên tham gia Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phương Linh
Lên top